371b0523d5
Pakningssett forgasser, Volvo Penta 3.0 (Holley)
Art nr: SIE187246
På lager

Sierra pakningssett for forgasser til Volvo Penta 3.0L med Holley forgasser

Erstatter:

Holley
R-80313-1A
R-80313A
R-80316-1A
R-80316A
R-80321-1A
R-80321A
R-80385A

Mallory
9-37631

OMC Stern Drive
0987485
3854116
3854256
986792
986794
987438
987440

Volvo Penta
3854116

Passer:
3.0-BY, 3.0-LK
3.0GL, 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C
3.0GLMMDA
3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J
3.0GS-NC
3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C
3.0GSMBY, 3.0GSMEFS, 3.0GSMHUB,
3.0GSMLKD, 3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS,
3.0GSMWTR, 3.0GSMWTS
3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C
3.0GSPBY, 3.0GSPEFS, 3.0GSPHUB, 3.0GSPLKD, 3.0GSPMDA, 3.0GSPNCA, 3.0GSPNCS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS

980 inkl. mva
Legge i handlevogn
Bensinpumpe, Volvo Penta V6/V8
Art nr: CM117321
Levering 7 Dager

Komplett bensinpumpe, Volvo Penta V6/V8 bensin

Erstatter:
Volvo Penta: 21397771, 21545138, 21608511, 23306461, 3594444, 3860210, 3861355

Passer:
4.3GXiE-M, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q, 5.0GXiC-P, 5.7GiC-300-P, 5.7GXiC-P, 5.0GXiCE-P, 5.7GiCE-300-P, 5.7GXiCE-P, 5.0GXiE-P, 5.7GiE-300-P, 5.7GXiE-P, 5.0GXi-P, 5.7Gi-300-P, 5.7GXi-P, 4.3GXi-225-R, 4.3Gi-200-R, 5.0GXi-2, 70-R, 5.7Gi-300-R, 5.7GXi-320-R, 4.3GXiE-225-R, 5.0GXiE-270-R, 5.7GiE-300-R, 5.7GXiE-320-R, 5.0GXiC-270-R, 5.0GiC-225-S, 5.7GiC-300-R, 5.7GXiC-320-R, 5.0GXiCE-270-R, 5.0GiCE-225-S, 5.7GiCE-300-R, 5.7GXiCE-320-R, V6-200-A, V6-225-A, V8-270-A, V8-300-A, V8-320-A, V6-225-E-A, V8-270-E-A, V8-300-E-A, V8-320-E-A, V8-270-C-A, V8-225-C-A, V8-300-C-A, V8-320-C-A, V8-270-CE-A, V8-225-CE-A, V8-300-CE-A, V8-320-CE-A, V8-270-B, V8-300-B, V8-320-B, V8-270-E-B, V8-300-E-B, V8-320-E-B, V8-270-C-B, V8-225-C-B, V8-300-C-B, V8-320-C-B, V8-270-CE-B, V8-225-CE-B, V8-300-CE-B, V8-320-CE-B, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GiI-B, 5.7GXiI-C, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1GSi-A, 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GiI-A, 8.1GiI-B, 8.1GiI-C, 8.1GiI-D, 8.1GSiI-A, 8.1GXiI-A, 8.1GXiI-B, 8.1GXiI-C, DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF, 4.3GXi-A, 5.0GXi-A, 5.7Gi-A, 5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GiI-A, 5.7GSiI-A, 5.7GXiI-A, 5.7GXiI-B, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7GiI-C, 5.7GiI-D, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXiI-D, 5.7GXiI-E, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF, 8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1GiI-E, 8.1GXiI-D, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7GiI-E, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXiI-F, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7GiI-F, 5.7GXiI-G, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0OSi-G, 5.0OSI-GF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7GiI-G, 5.7GXiI-H, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF, 5.0GXi-N, 5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7GXi-N, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-J, 5.0OSiE-JF, 5.0OSiE-J, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF, 5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GiE-300-N, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GiC-J, 5.0GiC-JF, 5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF,12 335 inkl. mva
Bestill
Bensinpumpe, Volvo Penta 8,1 V8
Art nr: CM117335
Levering 7 Dager

Komplett bensinpumpe, Volvo Penta 8,1 V8

Erstatter: 21608512, 23794966

Passer:
8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF,
8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1Gi-J, 8.1Gi-JF
8.1GiC-400-J, 8.1GiC-400-JF, 8.1GiC-400-Q
8.1GiCE-J, 8.1GiCE-JF, 8.1GiCE-M,
8.1GiCE-MF, 8.1GiCE-P, 8.1GiCE-Q
8.1GiE-J, 8.1GiE-JF, 8.1GiE-K, 8.1GiE-KF,
8.1GiE-M, 8.1GiE-MF, 8.1GiE-P
8.1Gii-F, 8.1Gii-G, 8.1Gii-H
8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF,
8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF
8.1GXiE-J, 8.1GXiE-JF, 8.1GXiE-K,
8.1GXiE-KF, 8.1GXiE-M, 8.1GXiE-MF,
8.1GXiE-P
8.1GXii-E
8.1GXii-F
8.1GXii-G
8.1iPSCE-JF, 8.1iPSCE-MF, 8.1iPSCE-PF,
8.1iPSCE-Q, 8.1iPSE-JF
8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF,
8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 8.1OSiE-J, 8.1OSiE-JF,
8.1OSi-J, 8.1OSi-JF14 250 inkl. mva
Bestill

Elektrisk bensinpumpe, Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2
Art nr: CM117026
Levering 7 Dager

Lavtrykkspumpe til Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2  

Erstatter: 3858261, 3850810, 856955

Passer:
4.3Gi, 4.3GL, 4.3GS
5.0Gi, 5.0GL, 5.0GS, 5.0GSi
5.0Fi, 5.0FL
5.7Gi, 5.7GL, 5.7GS, 5.7GSi
5.8Fi, 5.8FL, 5.8FS
7.4Gi, 7.4GL, 7.4GS
8.2GL, 8.2GS
DPX385, DPX415
430B, 431B, 432A, 434A
740B
3 289 inkl. mva
Bestill
Elektrisk bensinpumpe, Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2
Art nr: CM117029
Levering 7 Dager

Høytrykkspumpe til Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2  

Erstatter: 3857650

Passer:
4.3Gi-BY, 4.3Gi-LK, 4.3Gi-WT
5.0Gi-BY, 5.0Gi-WT, 5.0GSi-BY, 5.0GSi-WT
5.0Fi
5.7-BY, 5.7Gi-WT, 5.7GSi-BY, 5.7GSi-WT
5.8Fi, 5.8FS
7.4Gi-BY, 7.4Gi-WT, 7.4GL-BY
7.4GSi-BY, 7.4GSi-WT
8.2Gi-WT, 8.2GSi-BY, 8.2GSi-WT
DPX385, DPX415
3 859 inkl. mva
Bestill
Elektrisk bensinpumpe, Volvo Penta
Art nr: CM117322
Levering 7 Dager

Lavtrykkspumpe til CM117321 

Erstatter: N/A

Passer:
4.3Gi-200-R, 4.3GiPEFS
4.3GLPEFS
4.3GXi-225-R, 4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q
4.3GXiE-225-R, 4.3GXiE-M, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q
4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF
5.0GiC-225-S
5.0GiCE-225-S, 5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GiCE-M, 5.0GiCE-MF,
5.0GiPEFS
5.0GLPEFS
5.0GXi-270-R, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P
5.0GXiC-270-R, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiC-P
5.0GXiCE-270-R, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P
5.0GXiE-270-R, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P
5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF
5.0OSiE-J, 5.0OSiE-JF

5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-300-P, 5.7Gi-300-R
5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF
5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GiC-300-P, 5.7GiC-300-R
5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GiCE-300-M, 5.7GiCE-300-MF, 5.7GiCE-300-P, 5.7GiCE-300-R
5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GiE-300-N, 5.7GiE-300-P, 5.7GiE-300-R
5.7Gii-A, 5.7Gii-B, 5.7Gii-C, 5.7Gii-D, 5.7Gii-E, 5.7Gii-F, 5.7Gii-G
5.7GSii-A
5.7GSiPEFS
5.7GSPEFS
5.7GXi-320-R
5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-N, 5.7GXi-P
5.7GXiC-320-R
5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.7GXiC-P
5.7GXiCE-320-R
5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF, 5.7GXiCE-M, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiCE-P,
5.7GXiE-320-R
5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GXiE-P
5.7GXii-A, 5.7GXii-B, 5.7GXii-C, 5.7GXii-D, 5.7GXii-E, 5.7GXii-F, 5.7GXii-G, 5.7GXii-H
5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF
5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF
5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF
5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF
5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF

7.4GiPEFS
7.4GSiPEFS

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF
8.1Gii-A, 8.1Gii-B, 8.1Gii-C, 8.1Gii-D, 8.1Gii-E
8.1GSi-A
8.1GSii-A
8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF
8.1GXii-A, 8.1GXii-B, 8.1GXii-C, 8.1GXii-D
8.1OSi-A, 8.1OSi-AF

8.2GSiPEFS

DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF
DPX385XEFS
DPX415XEF
DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF

V6-200-A
V6-225-A, V6-225-E-A

V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B
V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B
V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B

2 465 inkl. mva
Bestill

Elektrisk bensinpumpe, Volvo Penta 3588865
Art nr: CM117323
Levering 7 Dager

Høytrykkspumpe til CM117321 

Erstatter: 3588865

Passer:
4.3Gi-200-R, 4.3GiPEFS
4.3GLPEFS
4.3GXi-225-R, 4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q
4.3GXiE-225-R, 4.3GXiE-M, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q
4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF
5.0GiC-225-S
5.0GiCE-225-S, 5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GiCE-M, 5.0GiCE-MF,
5.0GiPEFS
5.0GLPEFS
5.0GXi-270-R, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P
5.0GXiC-270-R, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiC-P
5.0GXiCE-270-R, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P
5.0GXiE-270-R, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P
5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF
5.0OSiE-J, 5.0OSiE-JF

5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-300-P, 5.7Gi-300-R
5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF
5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GiC-300-P, 5.7GiC-300-R
5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GiCE-300-M, 5.7GiCE-300-MF, 5.7GiCE-300-P, 5.7GiCE-300-R
5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GiE-300-N, 5.7GiE-300-P, 5.7GiE-300-R
5.7Gii-A, 5.7Gii-B, 5.7Gii-C, 5.7Gii-D, 5.7Gii-E, 5.7Gii-F, 5.7Gii-G
5.7GSii-A
5.7GSiPEFS
5.7GSPEFS
5.7GXi-320-R
5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-N, 5.7GXi-P
5.7GXiC-320-R
5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.7GXiC-P
5.7GXiCE-320-R
5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF, 5.7GXiCE-M, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiCE-P,
5.7GXiE-320-R
5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GXiE-P
5.7GXii-A, 5.7GXii-B, 5.7GXii-C, 5.7GXii-D, 5.7GXii-E, 5.7GXii-F, 5.7GXii-G, 5.7GXii-H
5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF
5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF
5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF
5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF
5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF

7.4GiPEFS
7.4GSiPEFS

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF
8.1Gii-A, 8.1Gii-B, 8.1Gii-C, 8.1Gii-D, 8.1Gii-E
8.1GSi-A
8.1GSii-A
8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF
8.1GXii-A, 8.1GXii-B, 8.1GXii-C, 8.1GXii-D
8.1OSi-A, 8.1OSi-AF

8.2GSiPEFS

DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF
DPX385XEFS
DPX415XEF
DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF

V6-200-A
V6-225-A, V6-225-E-A

V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B
V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B
V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B

4 095 inkl. mva
Bestill
Bensinpumpe, Volvo Penta AQ60-170/MB18/MB20
Art nr: CM117327
Levering 7 Dager

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ60-170/MB18/MB20 

Erstatter: 831092

Passer:
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ110, AQ120
BB30, BB100
MB18
AQ105A, AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
MB20A, MB20B, MB20C
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
945 inkl. mva
Bestill
Bensinpumpe, Volvo Penta AQ120-171
Art nr: CM117030
Levering 7 Dager

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ120-171

Erstatter: 841161

Passer:
AQ120B*
AQ140A*
BB140A*
230A, 230B
AQ125B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C

* Nyere modell
1 970 inkl. mva
Bestill

Bensinpumpe, Volvo Penta AQ200-311/BB225-261
Art nr: CM117028
Levering 7 Dager

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ200-311/BB225-261 

Erstatter: 826493

Passer:
500A, 500B, 501A, 501B
570A, 571A, 572A
AQ200D, AQ200F, AQ211A
AQ225D, AQ225E, AQ225F
AQ231A, AQ231B, AQ255B
AQ260A, AQ260B
AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D
AQ280A, AQ290A
AQ311A, AQ311B
BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C
BB231A
BB260A, BB260AV, BB260B, BB260C
BB261A
3 825 inkl. mva
Bestill
Rep.sett forgasser, Volvo Penta 3.0
Art nr: CM117164
På lager

Rep.sett for Holley forgasser til Volvo Penta 3.0

Erstatter: 3854116, 21533394

Passer:
3.0-BY, 3.0-LK
3.0GL, 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C
3.0GLMMDA
3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D,
3.0GLP-E, 3.0GLP-J
3.0GS-NC
3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C
3.0GSMBY, 3.0GSMEFS, 3.0GSMHUB,
3.0GSMLKD, 3.0GSMNCA, 3.0GSMNCS,
3.0GSMWTR, 3.0GSMWTS
3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C
3.0GSPBY, 3.0GSPEFS, 3.0GSPHUB,
3.0GSPLKD, 3.0GSPMDA, 3.0GSPNCA,
3.0GSPNCS, 3.0GSPWTR, 3.0GSPWTS

1 649 inkl. mva
Legge i handlevogn
Rep.sett forgasser, Volvo Penta 4.3/5.0/5.7
Art nr: CM117167
Levering 7 Dager

Rep.sett for Holley forgasser til Volvo Penta 4.3/5.0/5.7

Erstatter: 21533400, 3854020

Passer:
4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-BY, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF,
4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P
4.3GLMMDA
4.3GLPBYC, 4.3GLPEFS, 4.3GLPHUB, 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE
4.3GLPMDA
4.3GLPNCA, 4.3GLPNCS, 4.3GLPWTC,
4.3GLPWTR

5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-EF, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H,
5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF
5.0GLPBYC
5.0GLPEFS, 5.0GLPWTR

5.7GLiMDA
5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE
5.7GLPLKR, 5.7GLPMDA, 5.7GLPNCS
1 269 inkl. mva
Bestill

Rep.sett forgasser, Volvo Penta 5.0
Art nr: CM117169
Levering 7 Dager

Rep.sett for Holley forgasser til Volvo Penta 5.0 

Erstatter: 3854106

Passer:
5.0FLPHUB, 5.0FLPHUC, 5.0FLPHUE,
5.0FLPHUR, 5.0FLPHUS, 5.0FLPMDA,
5.0FLPNCA, 5.0FLPNCB, 5.0FLPNCM,
5.0FLPNCS
2 670 inkl. mva
Bestill
Rep.sett forgasser, Volvo Penta AQ115-171/MB18/MB20
Art nr: CM122206
Levering 7 Dager

Rep.sett for SOLEX 44 PAI forgasser til Volvo Penta AQ115-171/MB18/MB20          

Erstatter: 856470, 824803

Passer:
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
MB20B
AQ125A
230A, 230B
AQ125B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB170A, BB170B, BB170C
209 inkl. mva
Bestill
Rep.sett forgasser, Volvo Penta AQ115-171
Art nr: CM117104
Levering 7 Dager

Rep.sett for SOLEX 44 PAI forgasser til Volvo Penta AQ115-171    

Erstatter: 841292, 856472

Passer:
AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
AQ125A
230A, 230B
AQ125B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB170A, BB170B, BB170C
989 inkl. mva
Bestill

Rep.sett forgasser, Volvo Penta AQ120/140/BB140
Art nr: CM117105
Levering 7 Dager

Rep.sett for SOLEX 44 PHN forgasser til Volvo Penta AQ120/140/BB140         

Erstatter: 841293

Passer:
AQ120B
AQ140A
BB140A
1 275 inkl. mva
Bestill