371b0523d5

Komplett bensinpumpe, Volvo Penta V6/V8 bensin

Erstatter:
Volvo Penta: 21397771, 21545138, 21608511, 23306461, 3594444, 3860210, 3861355

Passer:
4.3GXiE-M, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q, 5.0GXiC-P, 5.7GiC-300-P, 5.7GXiC-P, 5.0GXiCE-P, 5.7GiCE-300-P, 5.7GXiCE-P, 5.0GXiE-P, 5.7GiE-300-P, 5.7GXiE-P, 5.0GXi-P, 5.7Gi-300-P, 5.7GXi-P, 4.3GXi-225-R, 4.3Gi-200-R, 5.0GXi-2, 70-R, 5.7Gi-300-R, 5.7GXi-320-R, 4.3GXiE-225-R, 5.0GXiE-270-R, 5.7GiE-300-R, 5.7GXiE-320-R, 5.0GXiC-270-R, 5.0GiC-225-S, 5.7GiC-300-R, 5.7GXiC-320-R, 5.0GXiCE-270-R, 5.0GiCE-225-S, 5.7GiCE-300-R, 5.7GXiCE-320-R, V6-200-A, V6-225-A, V8-270-A, V8-300-A, V8-320-A, V6-225-E-A, V8-270-E-A, V8-300-E-A, V8-320-E-A, V8-270-C-A, V8-225-C-A, V8-300-C-A, V8-320-C-A, V8-270-CE-A, V8-225-CE-A, V8-300-CE-A, V8-320-CE-A, V8-270-B, V8-300-B, V8-320-B, V8-270-E-B, V8-300-E-B, V8-320-E-B, V8-270-C-B, V8-225-C-B, V8-300-C-B, V8-320-C-B, V8-270-CE-B, V8-225-CE-B, V8-300-CE-B, V8-320-CE-B, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GiI-B, 5.7GXiI-C, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1GSi-A, 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GiI-A, 8.1GiI-B, 8.1GiI-C, 8.1GiI-D, 8.1GSiI-A, 8.1GXiI-A, 8.1GXiI-B, 8.1GXiI-C, DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF, 4.3GXi-A, 5.0GXi-A, 5.7Gi-A, 5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GiI-A, 5.7GSiI-A, 5.7GXiI-A, 5.7GXiI-B, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7GiI-C, 5.7GiI-D, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXiI-D, 5.7GXiI-E, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF, 8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1GiI-E, 8.1GXiI-D, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7GiI-E, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXiI-F, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7GiI-F, 5.7GXiI-G, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0OSi-G, 5.0OSI-GF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7GiI-G, 5.7GXiI-H, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF, 5.0GXi-N, 5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7GXi-N, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-J, 5.0OSiE-JF, 5.0OSiE-J, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF, 5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GiE-300-N, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GiC-J, 5.0GiC-JF, 5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF,Levering 7 dager
12 335,00 inkl. mva

Komplett bensinpumpe, Volvo Penta 8,1 V8

Erstatter: 21608512, 23794966

Passer:
8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF,
8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1Gi-J, 8.1Gi-JF
8.1GiC-400-J, 8.1GiC-400-JF, 8.1GiC-400-Q
8.1GiCE-J, 8.1GiCE-JF, 8.1GiCE-M,
8.1GiCE-MF, 8.1GiCE-P, 8.1GiCE-Q
8.1GiE-J, 8.1GiE-JF, 8.1GiE-K, 8.1GiE-KF,
8.1GiE-M, 8.1GiE-MF, 8.1GiE-P
8.1Gii-F, 8.1Gii-G, 8.1Gii-H
8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF,
8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF
8.1GXiE-J, 8.1GXiE-JF, 8.1GXiE-K,
8.1GXiE-KF, 8.1GXiE-M, 8.1GXiE-MF,
8.1GXiE-P
8.1GXii-E
8.1GXii-F
8.1GXii-G
8.1iPSCE-JF, 8.1iPSCE-MF, 8.1iPSCE-PF,
8.1iPSCE-Q, 8.1iPSE-JF
8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF,
8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 8.1OSiE-J, 8.1OSiE-JF,
8.1OSi-J, 8.1OSi-JFLevering 7 dager
14 250,00 inkl. mva

Lavtrykkspumpe til Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2  

Erstatter: 3858261, 3850810, 856955

Passer:
4.3Gi, 4.3GL, 4.3GS
5.0Gi, 5.0GL, 5.0GS, 5.0GSi
5.0Fi, 5.0FL
5.7Gi, 5.7GL, 5.7GS, 5.7GSi
5.8Fi, 5.8FL, 5.8FS
7.4Gi, 7.4GL, 7.4GS
8.2GL, 8.2GS
DPX385, DPX415
430B, 431B, 432A, 434A
740B
Levering 7 dager
3 289,00 inkl. mva

Høytrykkspumpe til Volvo Penta 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.2  

Erstatter: 3857650

Passer:
4.3Gi-BY, 4.3Gi-LK, 4.3Gi-WT
5.0Gi-BY, 5.0Gi-WT, 5.0GSi-BY, 5.0GSi-WT
5.0Fi
5.7-BY, 5.7Gi-WT, 5.7GSi-BY, 5.7GSi-WT
5.8Fi, 5.8FS
7.4Gi-BY, 7.4Gi-WT, 7.4GL-BY
7.4GSi-BY, 7.4GSi-WT
8.2Gi-WT, 8.2GSi-BY, 8.2GSi-WT
DPX385, DPX415
Levering 7 dager
3 859,00 inkl. mva

Lavtrykkspumpe til CM117321 

Erstatter: N/A

Passer:
4.3Gi-200-R, 4.3GiPEFS
4.3GLPEFS
4.3GXi-225-R, 4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q
4.3GXiE-225-R, 4.3GXiE-M, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q
4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF
5.0GiC-225-S
5.0GiCE-225-S, 5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GiCE-M, 5.0GiCE-MF,
5.0GiPEFS
5.0GLPEFS
5.0GXi-270-R, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P
5.0GXiC-270-R, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiC-P
5.0GXiCE-270-R, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P
5.0GXiE-270-R, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P
5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF
5.0OSiE-J, 5.0OSiE-JF

5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-300-P, 5.7Gi-300-R
5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF
5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GiC-300-P, 5.7GiC-300-R
5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GiCE-300-M, 5.7GiCE-300-MF, 5.7GiCE-300-P, 5.7GiCE-300-R
5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GiE-300-N, 5.7GiE-300-P, 5.7GiE-300-R
5.7Gii-A, 5.7Gii-B, 5.7Gii-C, 5.7Gii-D, 5.7Gii-E, 5.7Gii-F, 5.7Gii-G
5.7GSii-A
5.7GSiPEFS
5.7GSPEFS
5.7GXi-320-R
5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-N, 5.7GXi-P
5.7GXiC-320-R
5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.7GXiC-P
5.7GXiCE-320-R
5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF, 5.7GXiCE-M, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiCE-P,
5.7GXiE-320-R
5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GXiE-P
5.7GXii-A, 5.7GXii-B, 5.7GXii-C, 5.7GXii-D, 5.7GXii-E, 5.7GXii-F, 5.7GXii-G, 5.7GXii-H
5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF
5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF
5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF
5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF
5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF

7.4GiPEFS
7.4GSiPEFS

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF
8.1Gii-A, 8.1Gii-B, 8.1Gii-C, 8.1Gii-D, 8.1Gii-E
8.1GSi-A
8.1GSii-A
8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF
8.1GXii-A, 8.1GXii-B, 8.1GXii-C, 8.1GXii-D
8.1OSi-A, 8.1OSi-AF

8.2GSiPEFS

DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF
DPX385XEFS
DPX415XEF
DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF

V6-200-A
V6-225-A, V6-225-E-A

V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B
V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B
V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B

Levering 7 dager
2 465,00 inkl. mva

Høytrykkspumpe til CM117321 

Erstatter: 3588865

Passer:
4.3Gi-200-R, 4.3GiPEFS
4.3GLPEFS
4.3GXi-225-R, 4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3GXi-F, 4.3GXi-FF, 4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXi-J, 4.3GXi-JF, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q
4.3GXiE-225-R, 4.3GXiE-M, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q
4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF, 4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-J, 4.3OSi-JF
5.0GiC-225-S
5.0GiCE-225-S, 5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GiCE-M, 5.0GiCE-MF,
5.0GiPEFS
5.0GLPEFS
5.0GXi-270-R, 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P
5.0GXiC-270-R, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiC-P
5.0GXiCE-270-R, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M, 5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P
5.0GXiE-270-R, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF, 5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P
5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF
5.0OSiE-J, 5.0OSiE-JF

5.7Gi-300-J, 5.7Gi-300-JF, 5.7Gi-300-N, 5.7Gi-300-P, 5.7Gi-300-R
5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF
5.7GiC-300-J, 5.7GiC-300-JF, 5.7GiC-300-P, 5.7GiC-300-R
5.7GiCE-300-J, 5.7GiCE-300-JF, 5.7GiCE-300-M, 5.7GiCE-300-MF, 5.7GiCE-300-P, 5.7GiCE-300-R
5.7GiE-300-J, 5.7GiE-300-JF, 5.7GiE-300-K, 5.7GiE-300-KF, 5.7GiE-300-M, 5.7GiE-300-MF, 5.7GiE-300-N, 5.7GiE-300-P, 5.7GiE-300-R
5.7Gii-A, 5.7Gii-B, 5.7Gii-C, 5.7Gii-D, 5.7Gii-E, 5.7Gii-F, 5.7Gii-G
5.7GSii-A
5.7GSiPEFS
5.7GSPEFS
5.7GXi-320-R
5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF, 5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-N, 5.7GXi-P
5.7GXiC-320-R
5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.7GXiC-P
5.7GXiCE-320-R
5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF, 5.7GXiCE-M, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiCE-P,
5.7GXiE-320-R
5.7GXiE-J, 5.7GXiE-JF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N, 5.7GXiE-P
5.7GXii-A, 5.7GXii-B, 5.7GXii-C, 5.7GXii-D, 5.7GXii-E, 5.7GXii-F, 5.7GXii-G, 5.7GXii-H
5.7OSi-300-J, 5.7OSi-300-JF
5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF, 5.7OSi-G, 5.7OSi-GF
5.7OSiE-300-J, 5.7OSiE-300-JF
5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF, 5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF
5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF

7.4GiPEFS
7.4GSiPEFS

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1Gi-E, 8.1Gi-EF
8.1Gii-A, 8.1Gii-B, 8.1Gii-C, 8.1Gii-D, 8.1Gii-E
8.1GSi-A
8.1GSii-A
8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF
8.1GXii-A, 8.1GXii-B, 8.1GXii-C, 8.1GXii-D
8.1OSi-A, 8.1OSi-AF

8.2GSiPEFS

DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF
DPX385XEFS
DPX415XEF
DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF

V6-200-A
V6-225-A, V6-225-E-A

V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B
V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B
V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B

Levering 7 dager
4 095,00 inkl. mva

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ60-170/MB18/MB20 

Erstatter: 831092

Passer:
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ110, AQ120
BB30, BB100
MB18
AQ105A, AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
MB20A, MB20B, MB20C
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Levering 7 dager
945,00 inkl. mva

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ120-171

Erstatter: 841161

Passer:
AQ120B*
AQ140A*
BB140A*
230A, 230B
AQ125B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C

* Nyere modell
Levering 7 dager
1 970,00 inkl. mva

Bensinspumpe til Volvo Penta AQ200-311/BB225-261 

Erstatter: 826493

Passer:
500A, 500B, 501A, 501B
570A, 571A, 572A
AQ200D, AQ200F, AQ211A
AQ225D, AQ225E, AQ225F
AQ231A, AQ231B, AQ255B
AQ260A, AQ260B
AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D
AQ280A, AQ290A
AQ311A, AQ311B
BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C
BB231A
BB260A, BB260AV, BB260B, BB260C
BB261A
Levering 7 dager
3 825,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe m/ gjenger på en side og snap on kobling på den andre.


Passer: GM V-6 & V-8 (305, 350, 377, 454, 496 & 502 CID) EFI Engines

Erstatter:

Mallory
9-35433

Mercruiser Stern Drive
807949A1
861156A1


1 Stk på lager
4 669,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe
Teknisk info:

80-120psi Max
35gph@40psi
7.8amp@43psi

Outlet: 3/8-24UNF
Inlet: 5/8-18UNF

Erstatter:

EMP
1399-39524

Mallory
9-35430

OMC Stern Drive
3854280
3855958
3857650
987620
988037

Volvo Penta
3854280
3855958
3857650
988037
Levering 30 dager
4 669,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe til Mercury 75-250DFI motorer

Erstatter:
888733T02
888733T1
Levering 30 dager
4 380,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe til Mercury 75-150EFI og 150-300 Verado

Erstatter:
880596T55
Levering 30 dager
5 398,00 inkl. mva

Membrankit, bensinpumpe for eldre Johnson/Evinrude motorer

Erstatter:
BOR: JE-F03
Evinrude/Johnson: 0393103
GLM: 40820
Johnson/ Evinrude/ OMC/ BRP: 393103
Mallory: 9-37702
Sierra: 118-7820
Sierra: 18-7820
WSM: 600-125Levering 30 dager
312,00 inkl. mva

Membrankit, bensinpumpe for eldre Johnson/Evinrude motorer

Erstatter:
BOR: JE-F14
Evinrude/Johnson: 0398514
GLM: 40830
Johnson/ Evinrude/ OMC/ BRP: 395867
Johnson/ Evinrude/ OMC/ BRP: 398514
Mallory: 9-37700
Sierra: 118-7821
Sierra: 18-7821
WSM: 600-130
Levering 30 dager
559,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe for eldre V6/V8 GM motorer

Passer: MCM/MIE 4.3L/LH, 5.0L Gen+

Erstatter:
861155A2
861155A3Levering 30 dager
6 595,00 inkl. mva

Sierra elektrisk bensinpumpe for Honda motorer

Passer BF200,225,250 fra 2007 og nyere

Erstatter:
16700-ZVL-003


Levering 30 dager
7 587,00 inkl. mva

Bensinpumpe, lavtrykk, for Mercruiser og Volvo bensinmotorer.

Erstatter:

B0184E
E16299
E8264
P61122
Johnson/ Evinrude/ OMC/ BRP: 3854902
Johnson/ Evinrude/ OMC/ BRP: 3857986
Mallory: 9-35428
Mallory Marine: 9-35429
Sierra: SIE187326
Volvo Penta: 3858261
WSM: 18-7326
WSM: 600-133

Passer: Mercruiser og Volvo 4.3/5.0/5.7/5.8/7.4/8.3L
Levering 30 dager
2 890,00 inkl. mva